آخرین محصولات

تلفن تحت شبکه فنویل
مدل X3S
829,000 تومان
تلفن کنفرانس تحت شبکه یالینک مدل CP960

15,000,000 تومان

میکروفن کنفرانس رستمومنت
مدل  RX-2700

 

میکروفن کنفرانس رستمومنت
مدل  RX-2305

 

ویدئوپروژکتور هیتاچی مدل
 CP-WU5500
ویدئوپروژکتور هیتاچی مدل
 CP-EX302

با تمـــــاس بگیــــــرید

021-88667986
021-95111474

اخبار و مقالات