آخرین محصولات

تلفن کنفرانس تحت شبکه یالینک
مدل CP960

 

میکروفن کنفرانس رستمومنت
مدل  RX-2700

 

میکروفن کنفرانس رستمومنت
مدل  RX-2305

 

ویدئوپروژکتور هیتاچی مدل
 CP-WU5500
ویدئوپروژکتور هیتاچی مدل
 CP-EX302

با تمـــــاس بگیــــــرید

021-88667986
021-95111474

اخبار و مقالات