جزئیات محصول

پایانه ویدئو کنفرانس Aver EVC150 یک دستگاه با کارایی بالا ولی قیمتی مناسب میباشد و این امکان را برای مجموعه های کوچک و متوسط فراهم می کند تا جلسه ای با کیفیت HD Full داشته باشند. پایانه ویدئو کنفرانس EVC150 با قابلیت Streaming با کیفیت Full HD و هم چنین اشتراک گذاری محتوا با کیفیت HD 720p از یک دوربین PTZ با قدرت بزرگنمایی ۱۸ برابر و هم چنین میکروفون محیطی با طراحی سبک بهره می برد. این پایانه میتواند بازگشت سرمایه قابل ملاحظه ای را برای مجموعه استفاده کننده به ارمغان بیاورد. این دستگاه می تواند به در ارتباطات نقطه به نقطه یا چند نقطه ای شرکت نماید و با استفاده از درگاه USB جلسات را به راحتی ضبط و پخش نماید.

جزئیات محصول

پایانه ویدئو کنفرانس Aver EVC150 یک دستگاه با کارایی بالا ولی قیمتی مناسب میباشد و این امکان را برای مجموعه های کوچک و متوسط فراهم می کند تا جلسه ای با کیفیت HD Full داشته باشند. پایانه ویدئو کنفرانس EVC150 با قابلیت Streaming با کیفیت Full HD و هم چنین اشتراک گذاری محتوا با کیفیت HD 720p از یک دوربین PTZ با قدرت بزرگنمایی ۱۸ برابر و هم چنین میکروفون محیطی با طراحی سبک بهره می برد. این پایانه میتواند بازگشت سرمایه قابل ملاحظه ای را برای مجموعه استفاده کننده به ارمغان بیاورد. این دستگاه می تواند به در ارتباطات نقطه به نقطه یا چند نقطه ای شرکت نماید و با استفاده از درگاه USB جلسات را به راحتی ضبط و پخش نماید.

جزئیات محصول

پایانه ویدئو کنفرانس Aver EVC150 یک دستگاه با کارایی بالا ولی قیمتی مناسب میباشد و این امکان را برای مجموعه های کوچک و متوسط فراهم می کند تا جلسه ای با کیفیت HD Full داشته باشند. پایانه ویدئو کنفرانس EVC150 با قابلیت Streaming با کیفیت Full HD و هم چنین اشتراک گذاری محتوا با کیفیت HD 720p از یک دوربین PTZ با قدرت بزرگنمایی ۱۸ برابر و هم چنین میکروفون محیطی با طراحی سبک بهره می برد. این پایانه میتواند بازگشت سرمایه قابل ملاحظه ای را برای مجموعه استفاده کننده به ارمغان بیاورد. این دستگاه می تواند به در ارتباطات نقطه به نقطه یا چند نقطه ای شرکت نماید و با استفاده از درگاه USB جلسات را به راحتی ضبط و پخش نماید.

جزئیات محصول

پایانه ویدئو کنفرانس Aver EVC150 یک دستگاه با کارایی بالا ولی قیمتی مناسب میباشد و این امکان را برای مجموعه های کوچک و متوسط فراهم می کند تا جلسه ای با کیفیت HD Full داشته باشند. پایانه ویدئو کنفرانس EVC150 با قابلیت Streaming با کیفیت Full HD و هم چنین اشتراک گذاری محتوا با کیفیت HD 720p از یک دوربین PTZ با قدرت بزرگنمایی ۱۸ برابر و هم چنین میکروفون محیطی با طراحی سبک بهره می برد. این پایانه میتواند بازگشت سرمایه قابل ملاحظه ای را برای مجموعه استفاده کننده به ارمغان بیاورد. این دستگاه می تواند به در ارتباطات نقطه به نقطه یا چند نقطه ای شرکت نماید و با استفاده از درگاه USB جلسات را به راحتی ضبط و پخش نماید.